Carla Hardy

de onvolmaaktheid
van de dingen
en tekortkomingen
van mensen
zijn voor mij
een onuitputtelijke
bron van inspiratie